Đo giá trị iốt trong chất béo bằng thiết bị FTIR

Giá trị Iodine (IV) được sử dụng làm chỉ số cho mức độ không bão hòa trong chất béo và được sử dụng để đánh giá bản chất của dầu béo và diezel sinh học. Giá trị iốt thường được đo bằng phương pháp hóa học ướt như được mô tả trong các phương pháp tiêu chuẩn của ASTM D5554, JIS, v.v., dựa trên phản ứng oxy hóa khử. Tuy nhiên, phương pháp này khá phức tạp. Một phương pháp đơn giản hơn sử dụng quang phổ dao động (IR và Raman) để ước tính giá trị của Iốt hoặc mức độ không bão hòa đã được đề xuất (tham khảo Dữ liệu ứng dụng FT / IR 050TR0125). Ghi chú ứng dụng này đã được phát triển để đánh giá độ chính xác đo của giá trị iốt bằng cách sử dụng FT-NIR chuyên dụng (Máy đo phổ hồng ngoại gần biến đổi Fourier), so với phương pháp hóa học ướt truyền thống…

Link PDF: APP-Note-050TR0203-E-FT-NIR-Measurement-of-the-Iodine-Value-in-Fat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028 39871005