Định lượng Ethanol trong thuốc sát trùng gốc Ethanol bằng thiết bị FTIR

Khi được sử dụng trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm, nồng độ etanol trong thuốc sát trùng gốc etanol dùng để khử trùng tay phải nằm trong khoảng từ 70 đến 83 phần trăm thể tích (% thể tích). Gần đây, như một biện pháp tạm thời chống lại coronavirus mới, việc sử dụng 60% thể tích đã được cho phép khi khó có được ethanol. Khi cần sử dụng các sản phẩm ethanol nồng độ cao khác với các chất sát trùng thông thường, chúng phải được pha loãng với nước tinh khiết trước khi sử dụng. Điều quan trọng là xác nhận nồng độ etanol chính xác cho sản phẩm đã pha loãng….

Link PDF: App-Note-200-AT-0266-Quantification-of-Ethanol-in-Ethanol-based-antiseptics-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028 39871005