Ứng dụng các hệ thống quang phổ trong phân tích vật liệu tiên tiến

Việc nghiên cứu chế tạo và phân tích các loại vật liệu tiên tiến mới nhằm đáp ứng các nhu cầu ứng dụng trong đa dạng các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực quan trọng nắm vai trò quyết định trong công nghệ như bán dẫn, màng mỏng và lượng tử,…

Link PDF: applications_and_solutions_2012-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028 39871005