Phép đo độ khử cực huỳnh quang của Liposome bằng thiết bị quang phổ huỳnh quang

Sự khử cực huỳnh quang hoặc dị hướng huỳnh quang có thể được quan sát thấy khi một chất huỳnh quang phát ra ánh sáng có cường độ khác nhau tùy thuộc vào trục của sự phân cực. Khi đo độ phân cực huỳnh quang, các yếu tố sau sẽ ảnh hưởng đến chuyển động của phân tử: (1) kích thước phân tử, (2) độ nhớt của môi trường phân tử, và (3) độ bền và bậc tự do của phân tử liên kết…

Link PDF: APP-Note-FP0004-Fluorescence-Depolarization

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028 39871005