Đo lường định hướng phim và phân tử tinh thể lỏng bằng hệ thống FTIR

Sự phát triển của các vật liệu tiên tiến, đặc biệt là các tinh thể lỏng và đại phân tử, đòi hỏi khả năng kiểm soát và phân tích định hướng phân tử của các hợp chất này.
Định hướng phân tử thường được phân tích bằng phương pháp dựa trên hiện tượng lưỡng chiết, một phương pháp nhiễu xạ tia X cung cấp thông tin về độ kết tinh của chất rắn, hoặc quang phổ hồng ngoại, cung cấp thông tin về hoạt động dao động của phân tử. Với quang phổ hồng ngoại, định hướng được đánh giá bằng cách đo các đặc tính phân cực của mẫu với một bộ phân cực được đặt trong đường quang học. Một phụ kiện ATR phân cực đã được phát triển cho phép đo độ phân cực của mẫu dựa trên hiệu ứng ATR và cho phép phân tích hướng phân tử trên bề mặt mẫu trong phạm vi 1-2 µm. Kỹ thuật này cho phép phân tích định hướng phân tử trên bề mặt mẫu bất kể độ dày hoặc vật liệu của mẫu….

Link PDF: Measurement_of_Oriented_Films_and_Liquid_Crystal_Molecules_by_a_Polarized_ATR_Accessory

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028 39871005