Xác định Năng suất Lượng tử Tương đối của Rhodamine B bằng thiết bị quang phổ huỳnh quang

Hiệu suất phát huỳnh quang của một phân tử được mô tả bằng năng suất lượng tử của nó và được coi là tỷ số giữa số photon bị hấp thụ với số photon do mẫu phát ra. Có hai phương pháp để đo năng suất lượng tử huỳnh quang: phương pháp tuyệt đối và phương pháp tương đối…

Link PDF: App-Note-FP0009-Relative-Quantum-Yield

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028 39871005