Độ quay quang học của Dextromethorphan Hydrobromide được đo bằng thiết bị đo phân cực

Độ quay quang học của Dextromethorphan Hydrobromide theo Dược điển Hoa Kỳ được yêu cầu đo ở bước sóng 325 nm, tuy nhiên, không có vạch phát xạ 325 nm nào có sẵn trong máy đo phân cực sử dụng đèn Na hoặc đèn Hg làm nguồn sáng. Do đó, để đo độ quay quang của Dextromethorphan Hydrobromide, người ta thường sử dụng máy đo phân cực có đèn halogen làm nguồn sáng và bộ lọc giao thoa (325 nm),…

Link PDF: p-0001-e

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028 39871005